Brenderup Indslev Kirke
Lunde Kirke
Lunde Kirke
Hjadstrup Kirke
Hjadstrup Kirke Kirke
 
 
   
 
 
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel

FØDSEL

 

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal være opmærksom på.

 

Fødselsanmeldelse.

 

Såfremt forældrene er gift, sker anmeldelsen til kirkekontoret automatisk ad elektronisk vej, hvis der har medvirket en jordemoder ved fødslen.

 

Er forældrene ikke gift, kan der inden 14 dage efter barnets fødsel indgives en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Blanket hertil kan hentes på www.borger.dk

 

Anmeldelse kan i dette tilfælde også ske direkte ad elektronisk vej, hvis begge forældre har Nem ID. Gå ind på www.borger.dk og følg vejledningen her.

 

Indgives omsorgs- og ansvarserklæring ikke inden for ovenstående tidsfrist, videresendes sagen til Statsforvaltningen (tidl. Statsamtet), som herpå foranlediger, at faderskabet bliver fastslået.

 

 
Uptime-IT ApS
    Lunde Kirke   |   Hjadstrup Kirke    Login