Brenderup Indslev Kirke
Lunde Kirke
Lunde Kirke
Hjadstrup Kirke
Hjadstrup Kirke Kirke
 
 
   
 
 
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel

DÅB / NAVNGIVNING

 

Ved dåben bliver vi optaget i den kristne menighed og bliver Guds børn.

 

Aftale dåb

I skal henvende jer til kirkekontoret eller præsten i sognet, hvor I gerne vil have jeres barn døbt for at aftale tidspunktet. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

 

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb.

I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. Fadderne har til opgave at sørge for at opdrage barnet i den kristne tro, hvis forældrene skulle falde bort.

 

Barne- eller voksendåb

De fleste bliver døbt, mens de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre. Nogle vælger at blive døbt som voksne, og få unge bliver døbt før konfirmationen. Man skal være døbt for at blive konfirmeret.

 

 

 

 

Dåben er en del af en gudstjeneste

Dåben foregår for det meste ved en almindelig gudstjeneste. I særlige tilfælde kan aftales en særskilt dåbsgudstjeneste på et andet tidspunkt.

 

Hjemmedåb eller nøddåb

Hvis et spædbarn er meget sygt, og der er frygt for, at det kan dø, kan præsten tilkaldes for at forestå en hjemmedåb.

 

 

Er barnet så sygt, at præsten ikke kan nå at komme, kan enhver person, som selv er døbt forestå en nøddåb.

 

Navngivning

Navngivning skal ske senest 6 måneder efter barnets fødsel. Lister over godkendte fornavne kan findes på www.familiestyrelsen.dk

 

Navngivning kan ske i forbindelse med dåb.

 

Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives inden dåb, sker navngivningen ved at udskrive blanketten fra www.borger.dk og fremsende den til kirkekontoret.

 

Navngivning kan også afgives elektronisk på www.borger.dk  men i dette tilfælde kun inden for de første 10 dage efter barnets fødsel.

 

 

 

 

 
Uptime-IT ApS
    Lunde Kirke   |   Hjadstrup Kirke    Login