Brenderup Indslev Kirke
Lunde Kirke
Lunde Kirke
Hjadstrup Kirke
Hjadstrup Kirke Kirke
 
 
   
 
 
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel

KONFIRMATION

 

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

 

Konfirmandens navn nævnes og han eller hun modtager velsignelsen. Konfirmationsritualet har to muligheder. 

 

Konfirmationsforberedelse

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”.

 

 

I foråret bliver der til de i sognet boende kommende konfirmander udsendt invitation til indskrivning. Her medbringes dåbsattest.

I september afholdes et møde med forældre og konfirmander lige inden konfirmandforberedelsen starter.

 

Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål.

 

I løbet af året skal konfirmanderne i deltage i 8 gudstjenester. Det ses meget gerne, at forældrene også deltager. Det betyder meget for konfirmanderne, at I efterfølgende kan snakke om gudstjenesten og forberedelsen til konfirmationen.

 

Der arrangeres konfirmandgudstjeneste, forældreaften og konfirmandudflugt i løbet af konfirmationsforberedelsestiden.

 

Konfirmationen foregår altid den anden søndag i maj enten i begge kirker eller i den ene, hvis forældre har valgt, at deres børn skal konfirmeres sammen.

 

Konfirmationsdatoer – Lunde og Hjadstrup sogne:

  

Søndag den 8. maj 2016

 

Søndag den 14. maj 2017

 

Med hensyn til udmeldte datoer tages forbehold mod eventuelle strukturelle ændringer i sognene.

 

 

 
Uptime-IT ApS
    Lunde Kirke   |   Hjadstrup Kirke    Login